Filiz Öztürk Çelik

Kurucu ortaklarımızdan Filiz Öztürk Çelik,  lisans eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tamamlayarak 1998 yılında mezun olmuştur.

2000 yılından beri İstanbul Barosu’na bağlı olarak serbest avukatlık yapmaktadır.

2017 yılından beri Arabuluculuk Daire Başkanlığı’nın Arabulucular Siciline kayıtlı olarak arabuluculuk yapmaktadır.

Bunun yanı sıra, Yeni Medeni Kanun ve Ailenin korunmasına dair kanunun yasalaşması sürecinde Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü İle Türkiye Barolar Birliği Kadın Komisyonu’nda da aktif olarak görev yapmıştır.
 
Kadının İnsan Hakları projesi ve Ankara Barosu Çocuk Hakları Kurulu ile Kadın Danışma Merkezlerinde uzun yıllar gönüllülük esasıyla eğitim ve komisyon çalışmalarına katılmıştır.

Sivil toplum kuruluşları, yöre dernekleri ve federasyonda yönetici olarak görev yapmaktadır.

Ümraniye Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesidir.