Özlem Özçelik

Kurucu ortaklarımızdan Özlem Özçelik lisans eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tamamlayarak 1998 yılında mezun olmuştur.

2001 yılına kadar İzmir Barosu’na, 2001 yılından bugüne kadar da İstanbul Barosu’na bağlı olarak serbest avukatlık yapmaktadır.

2014 yılından beri Arabuluculuk Daire Başkanlığı’nın Arabulucular Siciline kayıtlı olarak arabuluculuk yapmaktadır. 2017 yılından itibaren işçi-işveren uyuşmazlıklarında uzman arabulucu olarak çalışmaktadır.

Yeditepe Arabuluculuk Derneği’nin Genel Sekreteri olarak çalışmalarına aktif bir şekilde devam etmektedir.

Alternatif Çözümler Daire Başkanlığı’nın Uzlaştırmacı Siciline kayıtlı olarak ceza uyuşmazlıklarında uzlaştırmacı olarak görev yapmaktadır.

Global  Mediators Network ve GAU işbirliği ile yapılan uluslar arası sertifikasyonlu arabuluculuk eğitiminin ardından girdiği sınavlardan başarılı sonuçlar elde etmesi ile GMN tarafından akredite edilerek uluslararası arabulucu olmuştur. Yine GMN’den aldığı süpervizyon eğitimi ile eğitmen olmuştur.Internatianal MediationInstitude (IMI)’nın akredite ettiği arabulucular arasındadır.

“Okullarda Akran Arabuluculuk” adı altında yürütülen sosyal sorumluluk projesi içinde yer almaktadır.

İş Hukuku, Ticaret Hukuku ve Banka-Finans alanında Uzman Arabuluculuk Eğitimleri vermek üzere akredite edilmiştir.