Seçil Aslan İnandıoğlu

Ortaklarımızdan Seçil Aslan İnandıoğlu lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tamamlayarak 1999 yılında mezun olmuştur. 2001 yılında ise The Nottingham Trent University’ den yüksek lisans derecesi ile mezun olmuştur. Yüksek lisans eğitimini Avrupa Birliği Müktesebatı kapsamında Fikri Mülkiyet Hukuku alanında yapmış olup tezini “Alan Adlarının (Domain Names) Marka Hukuku ile İlişkisi ve Internet Ortamında Markalar” üzerine yazmıştır.

1999 yılından bugüne kadar İstanbul Barosu’na bağlı olarak avukatlık yapmaktadır.

2014 yılından beri ise Arabuluculuk Daire Başkanlığı’nın Arabulucular Siciline kayıtlı olarak arabuluculuk görevini sürdürmektedir.

Global  Mediators Network ve GAU işbirliği ile yapılan uluslar arası sertifikasyonlu arabuluculuk eğitiminin ardından girdiği sınavlardan başarılı sonuçlar elde etmesi ile GMN tarafından akredite edilerek uluslararası arabulucu olmuştur. International Mediation Institude (IMI)’nın akredite ettiği arabulucular arasındadır.

İngilizce bilmektedir.