Arabuluculuk Ücreti

Taraflar aksini kararlaştırmadıkça, arabuluculuk ücretini eşit olarak öderler. Taraflar, uyuşmazlık konusunun parayla ölçülebilmesi ve anlaşma olması halinde %6 oranında ücret öder.

Örnek: 20.000 TL alacağın söz konusu olduğu bir işçi işveren uyuşmazlığında arabulucuya ödenecek olan ücret 1.200 TL’dir. Ücret tarifesine göre uyuşmazlığa konu miktar arttıkça bu oran kademeli olarak düşer.

Konusu para olmayan veya para ile değerlendirilemeyen hukuki uyuşmazlıkların çözümünde ise arabulucunun ücreti Adalet Bakanlığı’nın belirlediği tarife üzerinden saat ücreti olarak ödenir.

Arabuluculuk ücretini hesaplamak için hesaplamalar sayfasını ziyaret edebilirsiniz.