Arabuluculuğun İnsani Değerlere Etkisi

Arabuluculuk, “Kazan–Kazan” ilkesine dayanır. Geçmişe takılıp kalmak yerine geleceği şekillendirmeye çalışır. Arabuluculuğun yaygınlaşması ve bunun bir kültür haline gelmesi, unutulmaya yüz tutmuş insani değerlerimizin tekrar canlanmasında önemli bir faktör olacaktır. - Arb.Av.Özlem ÖZÇELİK