Arabuluculuk Ücret Sözleşmesi

Bu örnek sözleşme sürecin özelliklerine göre doldurulup, gerekli değişiklikler yapılarak hem ihtiyari hem de dava şartı arabuluculukta kullanılabilir. - Arb.Av.Musa SAĞ