Dava Şartı Arabuluculuk Sürecinde Avukatlık Ücreti 2021

Anayasa’nın 18.maddesinde de belirtildiği üzere angarya yasaktır. Yani yapılan işin ücreti ödenmelidir. Doğal olarak avukatlar, arabuluculuk sürecinde sundukları avukatlık hizmeti nedeniyle ücrete hak kazanırlar. Arabuluculuk süreci avukatlar için bir dava ile karşılaştırıldığında çok daha kısa, çok daha az stresli ve çok daha az zahmetlidir. Bu nedenle arabuluculukta alının avukatlık ücreti, kesinlikle bir davadan alınacak ücretten daha tatmin edici düzeydedir; hem maddi hem de manevi olarak.

Taraflar dava şartı arabuluculuk sürecine bizzat kendileri katılabilirler. Arabuluculukta avukatla temsil zorunluluğu bulunmamaktadır. Ancak isteyen taraflar sadece avukatlarını göndererek kendileri gelmeden de süreci yürütebilir. Tabii ki tarafların avukatlarıyla beraber sürece katılmaları da mümkündür.

Arabuluculuk sürecine avukatı ile katılan taraf, eğer avukatı ile aralarında başka türlü bir anlaşma yok ise avukatına ödeyeceği ücretin alt sınırı Arabuluculuk Asgari Ücret Tarife’leri ile belirlenmekte ve her yıl Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmektedir. 2021 yılı için geçerli en az arabuluculukta avukatlık ücretleri şu şekildedir:

A- Arabuluculukta anlaşma sağlanamaması halinde avukata 1.080,00 TL maktu ücret ödenir. Ancak avukatlık ücreti uyuşmazlık konusu asıl alacağı geçemez.

Ödenen bu ücret, arabuluculuk faaliyetinin anlaşmazlık ile sonuçlanması halinde, tarafın aynı vekille dava yoluna gitmesi durumunda, tarafın avukatına ödeyeceği ücretten indirilir. Bu düzenlemenin yukarıda belirttiğimiz Anayasa m.18’e aykırı olduğu ve kaldırılması gerektiği kanaatindeyim. Yani arabuluculukta avukatlık ücreti, aynı avukatla dava yoluna gidilmesi halinde ödenecek ücretten indirilmemelidir.

B- Arabuluculukta anlaşma sağlanması halinde

a-Konusu para olan veya para ile değerlendirilebilen işlerde avukatlık ücreti Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin (Tarife) üçünü kısmında belirtilen, anlaşılan tutarın belirli bir yüzdesine göre ödenir.

Bu oran şu şekildedir:

 • İlk 40.000 TL için yüzde 15
 • Sonra gelen 50.000 TL için yüzde 13
 • Sonra gelen 90.000 TL için yüzde 9,5
 • Sonra gelen 250.000 TL için yüzde 7
 • Sonra gelen 620.000 TL için yüzde 5
 • Sonra gelen 775.000 TL için yüzde 3,5
 • Sonra gelen 1.275.000 TL için yüzde 1,8
 • 3.100.000 TL’den yukarısı için yüzde 1

Bu konuyu bir örnekle açıklayalım:

Alacaklı A Ltd.Şti. borçlu B A.Ş.’ne mal satmış ve faturadan kaynaklanan alacağını alamadığı için 170.000 TL’lik icra takibi başlatmıştır. Borçlu borca itiraz etmiş ve icra takibi durmuştur. Alacaklı ticari satımdan kaynaklanan itirazın iptali davasını açmadan önce arabuluculuğa başvurmak zorundadır. Arabuluculuk sürecini tarafların avukatları yürütmüş ve süreç sonunda taraflar 170.000 TL’nin ödenmesi konusunda anlaşmıştır. Bu durumda A Ltd.Şti. ve B A.Ş. kendi avukatlarına bu iş nedeniyle,

 • İlk 40.000 TL için yüzde 15= 6.000 TL
 • Sonraki 50.000 TL için yüzde 13= 6.500TL
 • Sonraki 80.000 TL için yüzde 9,5 = 7.600 TL olmak üzere

toplam 20.100 TL ödeyecektir.

Bu ücretin bir alt bir de üst sınırı vardır. Miktarı 7.200 TL’ye kadar olan arabuluculuk faaliyetlerinde avukatlık ücreti 1.080 TL’dir. Ancak bu ücret asıl alacağı geçemez; örneğin anlaşmazlığın miktarı 600 TL ise avukatlık ücreti 600 TL’dir.

b- Konusu para olmayan veya para ile değerlendirilemeyen işlerde arabuluculuk sürecinin anlaşma ile sonuçlanması halinde, Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünde belirlenen maktu ücrettir. Bu ücretler şöyledir:

 • Sulh hukuk mahkemelerinde görülecek davalar için 1.740 TL
 • Asliye mahkemelerinde görülecek davalar için 4.080 TL
 • Tüketici mahkemelerinde görülecek davalar için 2.040 TL
 • Fikri ve sınai haklar mahkemelerinde görülecek davalar için 5.900 TL

Arb.Av.Musa Sağ