Dünyada ve Türkiye'de Arabuluculuk

Arabuluculuk Kanunu’nun 22.06.2013 tarihinde yürürlüğe girmesi ve ilk resmi arabulucunun sicile kaydolması ile birlikte arabuluculuk, hukuk sistemimize alternatif-dostane bir uyuşmazlık çözüm yolu olarak girmiştir. Arabuluculuk Daire Başkanlığı’nın, arabuluculuk derneklerinin ve arabuluculuğa gönül veren tüm arabulucuların özverili çalışmaları ile gün geçtikçe ülkemizde de arabuluculuğun yaygınlaşması hem toplumsal barışa katkısı hem de yargının yükünün azalması anlamında umut vericidir. - Arb.Av.Özlem ÖZÇELİK