Tüketici Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk ve Arabuluculuk Ücreti

Arabulucuya başvuruda bulunan tüketici harç, masraf ve benzer ad altında herhangi bir ücret ödemeyeceği gibi arabuluculuk ücreti de ödemez. Bu düzenleme zayıf durumda olan tüketicinin korunması, uzun süren yargılamalar karşısında 28 günde çözüm imkanı getirmiş; arabuluculuk sürecinde tüketiciden her ne ad altında olursa olsun herhangi bir bedel gerektirmemesi sebebiyle Tüketicinin Korunması Hakkında Kanununun amacına uygun, tüketiciyi korumaya yönelik, sosyal devlet anlayışının güçlenmesine katkı sağlanmıştır. Arb. Av. M.Feyza DAYANIKLI