Ece Sahillioğlu Uçankale

Arabulucu Avukat Ece Sahillioğlu Uçankale; lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Hukuk Faültesinde 2002 yılında tamamlayarak mezun olmuştur. 2004 yılından bu yana Hatay Barosuna kayıtlı olarak avukatlık yapmaktadır. 

Ankara Üniversitesi ATAUM Avrupa Birliği Müktesebatı Sertifika Programını tamamlamıştır. Noterlik ve Bilirkişilik belgesi mevcuttur. 

Arabuluculuk alanında çeşitli eğitim ve sertifika programlarına katılmıştır.

2017 yılından beri Arabuluculuk Daire Başkanlığı’nın Arabulucular Siciline kayıtlı olarak arabuluculuk yapmaktadır. 2018 yılından itibaren işçi-işveren uyuşmazlıklarında; 2020 yılından itibaren Ticaret Hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıklarda; 2021 yılı itibarı ile Tüketici hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıklarda uzman arabulucu olarak çalışmaktadır.

İngilizce bilmektedir.