Fulya Karataş Saylam

Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tamamlayarak 2011 yılında mezun olmuştur.

2012 yılında İstanbul Barosu’na kayıt olmuş, 2013 yılından itibaren Ticaret Bakanlığı (Mülga Gümrük ve Ticaret Bakanlığı) merkez ve taşra birimlerinde avukatlık yapmaktadır.

2020 yılından beri Arabuluculuk Daire Başkanlığı’nın Arabulucular Siciline kayıtlı olarak arabuluculuk yapmaktadır. Banka Finans Hukuku, Ticaret ve İş hukuku alanında uzman arabulucu olarak çalışmaktadır.

2021 yılı itibariyle İstanbul İl Tüketici Hakem Heyetinde bilirkişilik yapmaktadır.