Arabuluculukta İleri Müzakere Teknikleri

Yedi Arabuluculuk Merkezinin İşbirliği ile düzenlenen "Arabuluculukta İleri Müzakere Teknikleri" konulu programda verdiği değerli bilgiler için Prof.Dr.Ünsal Sığrı'ya teşekkürü bir borç biliriz.