Ticari Uyuşmazlıklarda Arabuluculuk Başvurusu

Ticari Uyuşmazlıklarda Arabuluculuk Başvurusu Nasıl Yapılır? Arabuluculuk Başvuru Formu Nasıl Düzenlenir?

Arabuluculuk Başvurusu İki Şekilde Yapılabilir:

1. Arabuluculuk başvurusu adliyelerde bulunan arabuluculuk bürolarına yapılabilir. Tek tarafın talebi ile bir arabulucu tayini mümkün değildir, sistem otomatik olarak bir arabulucu atar.

01.01.2019 tarihi itibariyle ticari uyuşmazlıklar bakımından arabuluculuk yoluna başvurmak dava şartı haline gelmiştir. Bu düzenlemeye ilişkin kanun maddesi Türk Ticaret Kanun’un 5. maddesine eklenmiştir;

Madde 5/A- (1) Bu Kanunun 4’üncü maddesinde ve diğer kanunlarda belirtilen ticari davalardan, konusu bir miktar paranın ödenmesi olan alacak ve tazminat talepleri hakkında dava açılmadan önce arabulucuya başvurulmuş olması dava şartıdır.

Adliye arabuluculuk bürolarına aşağıdaki formu doldurarak başvuru yapılması mümkündür.

Ticari Davalarda Dava Şartı Arabuluculuk Ön Başvuru Formu [word] ya da  [.pdf olarak görüntülemek için]

2. Arabuluculuk başvurusu doğrudan arabulucuya veya arabuluculuk merkezine yapılabilir.

Merkezimize arabuluculuk başvurusu yapmak isterseniz https://www.rotaarabuluculuk.com/online-arabulucu adresinden online arabulucu formunu doldurabilirsiniz veya aşağıdaki formu doldurarak merkezimize müracaat edebilirsiniz.

Arabuluculuk başvuru formu [word] ya da [.pdf olarak görüntülemek için]

Bu şekilde başvuru yapıldığında arabulucu, arabuluculuk başvuru formunda bilgileri verilen diğer tarafı başvuru hakkında bilgilendirir ve davet eder. Karşı taraf uyuşmazlığın arabuluculuk yolu ile çözülmesini isterse daveti kabul eder ve süreç işlemeye başlar.

Yakında çıkması beklenen Arabuluculuk Kanunu ile akredite olan merkezlerin, adliye büroları gibi başvuru alması mümkün olacaktır. Bu durumda, dava şartı arabuluculuk kapsamındaki arabuluculuk başvurularında diğer tarafın kabulüne gerek kalmaksızın arabuluculuk süreci başvuru ile başlayacaktır.