Fikri Mülkiyet Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk

Fikri mülkiyet uyuşmazlıkları patent, faydalı model, marka, tasarım ve telif hakları gibi fikri ve sınai hakların ihlalinden; bu hakların lisans verilerek kullandırılmasını, lisans alanın lisans sözleşmesine aykırı kullanımı ve benzeri konulardan kaynaklanabilmektedir. Her alanda olduğu gibi fikri mülkiyet alanında da, taraflar ne kadar dikkatli davransalar da, uyuşmazlıkların ortaya çıktığı görülmektedir. Fikri mülkiyet hakları günümüzde büyük bir önem arz etmektedir, çünkü fikri mülkiyet hakları giderek artan bir ölçüde koruma altına alınmaktadır.

Fikri mülkiyet hakları alanının gelişmesine bağlı olarak uyuşmazlıklar da artmaktadır. Söz konusu uyuşmazlıklar, belli bir miktar paranın ödenmesine ilişkin oldukları takdirde ticari uyuşmazlık olarak dava şartı uyuşmazlığa tabidirler.

Siz de fikri mülkiyet hakkının ihlali, bir devir ya da lisans sözleşmesinde öngörülen ödeme yükümlülüğüne uyulmaması gibi bir sebeplerden doğan uyuşmazlıklarınızda arabuluculuğa başvurarak hızlı ve etkin bir şekilde çözüm sağlayabilirsiniz.