İnşaat Hukuku Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk

Gayrimenkul Hukuku konusundaki uyuşmazlıklar hakkında açılan davalar, hukuk sistemimiz içerisinde en uzun sürede sonuçlanan dava türlerindendir. Oysa arabuluculuk yöntemi ile gayrimenkul hukuku konusunu oluşturan kat karşılığı inşaat sözleşmelerinden kaynaklı uyuşmazlıkların, alım-satım sözleşmesinden kaynaklı uyuşmazlıkların, tapu iptal ve tescil talepli uyuşmazlıkların, ortaklığın giderimi talepli uyuşmazlıkların ve diğer tarafların üzerinde serbestçe tasarrufta bulunabilecekleri gayrimenkul hukuku konulu uyuşmazlıkların çözümünde arabulucuya başvurulabilecektir.