İşçi İşveren Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk

Ülkemizde hukuki uyuşmazlıklarının hatırı sayılır bir kısmı iş davalarıdır. Söz konusu uyuşmazlıkların çözümüne ilişkin dava süreçleri uzun sürmekte ve ciddi zaman kaybına neden olmaktadır. Bu nedenle işçi ile işveren ilişkilerinden doğan anlaşmazlıkların daha hızlı çözülmesi adına iş davalarında arabuluculuk, 01.01.2018 tarihinde dava şartı haline getirilmiştir.

Bu kapsamda, iş kazasından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davaları ile SGK rücu davaları hariç olmak üzere, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, kötü niyet tazminatı, sendikal tazminat ve ücret alacağına ilişkin diğer tüm talepler için dava açmadan önce arabulucuya başvurmak zorunlu hale gelmiştir.